1. Zajęcia w szkole Dogwart prowadzone są indywidualnie, metodami pozytywnymi.
 2. Na zajęcia uczęszczają psy, które są zdrowe, zaszczepione wg kalendarza szczepień i odrobaczone. Prowadzący może poprosić o wgląd do książeczki.
 3. Psie przedszkole adresowane jest dla psów od momentu pojawienia się w domu (zazwyczaj w wieku 8-12 tygodni) do końca 4 lub 5 miesiąca.
 4. Na zajęciach nie używamy kolczatek, obroży elektrycznych oraz zacisków. Psy ćwiczą w zwykłych lub półzaciskowych obrożach albo w szelkach, odpowiednio dobranych.
 5. Psy ćwiczą na smyczy (taśma, linka) o długości 150-250 cm. Niektóre ćwiczenia wykonujemy na linkach o długość 5-10 m. Nie używamy smyczy automatycznych.
 6. W czasie zajęć psy przebywają na smyczy lub lince, zwalniane sa z nich tylko na polecenie instruktora.
 7. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego psa w czasie zajęć i odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
 8. Opiekun sprząta po swoim psie.
 9. Na zajęcia opiekunowie z psami przychodzą punktualnie.
 10. Rezerwacja miejsca na kursie ma miejsce po wpłacie bezzwrotnego zadatku w wysokości 50 zł. W razie odwołania zajęć z winy instruktora zadatek zostanie niezwłocznie zwrócony. Pozostałą kwotę należy opłacić najpóźniej przed drugimi zajęciami.
 11. W razie nieobecności możliwe jest odrobienie zajęć, terminy umawiane są indywidualnie.
 12. Rażące naruszenie regulaminu może skutkować usunięciem z konkretnych zajęć. Uczestnik może kontynuować kurs od kolejnego spotkania.
 13. Opłaty za kurs można dokonać na konto: , lub bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnicy otrzymają fakturę.
 14. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają dyplom uczestnictwa w kursie.
 15. W przypadku psów agresywnych wobec innych psów lub ludzi prosimy o kontakt przez zapisem na zajęcia.
 16. Psy przychodzą na zajęcia głodne, a wyjątkowo wybredne psy nie jedzą też dzień wcześniej.
 17. Jako nagrody dla psa na zajęcia przynosimy karmę, którą na co dzień je pies, dodatkowa przysmaki półmiękkie, pokrojone mięso (np. ugotowana pierś kurczaka, żołądki itp.), pokrojoną drobno parówkę, ser żółty.
 18. Na zajęcia należy zabrać miskę dla psa. Woda dla psów będzie dostępna, miska również, są jednak psy, które nie chcą pić ze wspólnego naczynia.
 19. W czasie zajęć wykorzystywane będą zabawki typu szarpak, linka, sznurek, puller, piłka na sznurku, pluszaki, bez piszczałki. Nie będziemy rzucać zabawek, a przeciągać się z psem.
 20. W trakcie zajęć mamy przerwy (jedna lub więcej w zależności od potrzeb) na napojenie i wyprowadzenie psa. Przerwy mają być nudne, by psy z chęcią wracały do szkolenia. Przypominamy o obowiązku sprzątania po psie także w miejscu przerwy.
 21. Instruktor zobowiązany jest do przekazywania wiedzy zgodnie z najnowszymi badaniami z zakresu zoopsychologii, bez używania metod awersyjnych. Służy pomocą w razie wszelkich wątpliwości i pytań.
 22. Uczestnicy kursu mają pierwszeństwo przy zapisach na spacery socjalizacyjne i inne kursy organizowane przed Dogwart.